Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ginekološki pregled i intervencije

• Bimanuelni pregled
• Brisevi: vaginalni, cervikalni, Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma
• Transvaginalni i abdominalni ultrazvuk male karlice
• Polipektomija
• LOOP ekscizija (omčicom) i konizacija

 

Savetovalište za rano otkrivanje malignih oboljenja

 

• Pa nalaz
• Video-kolposkopija
• HPV detekcija sa tipizacijom
• Uzimanje isečka sa grlića materice (biopsija) i expl. Curettage šupljine materice
• Uklanjane kondiloma radiotalasima

 

Savetovalište za menopauzu

 

• Određivanje ovarijalne rezerve i hormonske supstitucione terapije

 

Ultrazvučna dijagnostika

• 2D
• 3D
• 4D
• Kolor dopler


Dijagnostika i praćenje trudnoće

 

• Rano utvrđivanje urođenih hromozomskih anomalija, neinvazivni skrining (dabl, tripl, kvadripl test)
• Ekspertni ultrazvuk u trudnoći
• 3D i 4D ultrazvučni pregledi u toku trudnoće
• Procena stanja ploda u trećem tromesečju trudnoće (CTG, Kolor dopler)
• Cervikometrija (procena kompetentnosti grlića)
• Aplikacija serklaža

 

Ispitivanje i lečenje steriliteta

 

• Analiza hormona
• Brisevi
• Folikulometrija
• Spermogram
• Ispitivanje šupljine materice 3D ultrazvukom (endometrijalni polipi, submukozni miomi, anomalije materice)
• Ultrazvučno ispitivanje prohodnosti jajovoda (S-HSG)
• Inseminacija

 

Ultrazvuk dojki